W dniach od 4 – 9 kwietnia, 2011 roku Pani Ewa Wolniak nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole uczestniczyła w kursie doskonalącym dla nauczycieli języków obcych we Florencji. Kurs był organizowany przez „Europass Centro Studi Europeo” i finansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.
       Podczas kursu uczestnicy – nauczyciele z kilku krajów europejskich, poszerzali swoją wiedzę z dziedziny metodyki nauczania języka obcego.
       Podczas zajęć omówione zostały następujące zagadnienia:
- Co działa i nie działa w twojej klasie?;
- CLT - Comunicative Learning Teaching. Czy twoja klasa ukierunkowana jest na komunikację? Ukierunkowanie na potrzeby uczniów;
- wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcjach ( mapy, ulotki, nagrania, instrukcje, itp.);
- TBL – Task Based Learning - nauczanie problemowe– nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów, wykonywanie projektu;
- CLIL – Content Language Integrated Learning – nauczanie konkretnego przedmiotu przy wykorzystaniu języka obcego;
- gry i zabawy w nauczaniu języka obcego;
- poprawa błędów;
- język komunikacji w klasie, jakich błędów na lekcjach unikać;
- jak pracować w dużej liczebnie klasie;
- rozwój zawodowy nauczyciela.
Podczas zajęć uczestnicy kursu pracowali w parach lub grupie. Prowadząca wykorzystywała prezentacje wideo lub prezentacje w programie Power Point oraz materiały tzw. autentyczne, z których można korzystać na lekcjach z uczniami. Każdy omawiany problem ilustrowany był odpowiednią prezentacją multimedialną Uczestnicy otrzymali także materiały podsumowujące każde z zajęć.
       Udział w szkoleniu był także okazją do wymiany doświadczeń i porównania metod pracy z uczniami w innych krajach.
       Uczestnicy zwiedzili również Florencję oraz jej najbliższą okolicę.

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w programie „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” można uzyskać na stronie:www.comenius.org.pl .

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.