GAZETKA SZKOLNAW SP nr10 wydawano od zawsze szkolne gazetki, na łamach których uczniowie mogli prezentować swe literackie talenty. Pierwsza nosiła tytuł: ”Nasz drugi dom”. Do czasów nam współczesnych przetrwały zaledwie dwa jej numery- odnaleźć je możemy w kronice z 1979r.

Druga szkolna gazetka- „ Strzał w Dziesiątkę” pojawiła się w 1990 roku. Jej pierwszy numer powstał jeszcze na maszynie do pisania, kolejne redagowane były już komputerowo. Początkowo ukazywała się ona co dwa miesiące, a od 1999 roku (czyli od przekształcenia placówki w sześciolatkę) rocznie wydawano tylko trzy numery czasopisma.

W 2004 roku „Strzał w Dziesiątkę” zniknął z rynku wydawniczego, aby powrócić ponownie po 11 latach w ramach realizacji programu kółka literackiego. Program przeznaczony jest dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej, do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Został opracowany z myślą o tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań. Ma on na celu rozwijanie kluczowych umiejętności, wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji, a także do konkursów polonistycznych.

Bodźcem do napisania programu stała się przede wszystkim potrzeba zmotywowania uczniów do pisania własnych tekstów literackich (prozatorskich i poetyckich). Stąd pomysł usystematyzowania i zmodyfikowania działań związanych z wydawaniem gazetki szkolnej „Strzał w Dziesiątkę” – na jego łamach uczniowie będą mogli zaprezentować swą twórczość. Zagadnienia przewidziane do realizacji uwzględniają doświadczenia poprzednich zespołów redakcyjnych.