Konkursy szkolne w roku 2009/2010

       Konkurs wiedzy o zwyczajach, obyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych i mikołajkowych odbył się 4 grudnia 2009 roku. Wzięły w nim udział 3-osobowe delegacje: z klasy zerowej, klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b. Pytania przygotowane były dla każdej grupy wiekowej.
Uczniowie z delegacji uzgadniali, który numer pytania wybierają (pytań dla poziomów było po 15).
Każda delegacja odpowiadała na 5 pytań. Dobre odpowiedzi były punktowane oraz nagradzane brawami.
Najwięcej dobrych odpowiedzi udzielili uczniowie z klas: 1a, 2b i 3a.
Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą i znajomością tematu.
Dla najlepszych były nagrody, a dla pozostałych uczestników słodycze.
Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem uczniów.