Pani Ewa Wolniak nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole uczestniczyła w lipcu w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym w szkole językowej Link School of English w miejscowości Swieqi na Malcie.
Kurs odbywał się w ramach programu „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” - program Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
       Program Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy posługują się językiem obcym. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Aby wziąć udział w szkoleniu należy znaleźć odpowiadający nauczycielowi kurs na oficjalnej stronie kursów Comenius – Grundtvig lub wybrać go z wolnego rynku, zarezerwować miejsce na kursie, wypełnić wniosek aplikacyjny i wysłać go w wyznaczonym terminie do Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie. Po zaakceptowaniu wniosku i przyznaniu dofinansowania należy potwierdzić swój udział w szkoleniu u organizatora kursu, podpisać niezbędne dokumenty i ... wyjechać na szkolenie.
Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.comenius.org.pl w zakładce „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.
Koszt szkolenia oraz pobyt i zakwaterowanie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.
W szkoleniu „Professional Development for teachers of English as a Foreign Language – Broadening Teaching Options. Making the Most of Resources and Materials” brało udział piętnastu nauczycieli z Francji, Grecji, Hiszpanii, Turcji, Słowacji i Polski. Kurs skierowany był do nauczycieli języka angielskiego i poświęcony poznaniu nowych metod nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywały się codzienne przez kilka godzin. Podczas zajęć uczestnicy kursu zajmowali się nie tylko metodyką nauczania języka angielskiego ale zapoznali się także z systemem edukacyjnym Malty. Poznali również podstawowe zwroty w bardzo trudnym języku maltańskim, będącym mieszanką języka arabskiego i włoskiego.
       Malta, dzięki swojej burzliwej historii posiada także związki z Wielką Brytanią, dlatego też język angielski jest drugim językiem urzędowym na wyspie. Stąd olbrzymia popularność szkół językowych w tym kraju, do których co roku przyjeżdżają tysiące młodych ludzi aby uczyć się języka angielskiego.
       Po zajęciach szkoła językowa organizowała wycieczki, podczas których uczestnicy kursu poznali najważniejsze dla kultury maltańskiej miejsca. Zwiedzono m.in. centrum stolicy Valetty, wioskę rybacką Marsaxlokk, miasto Mdina i Rabat czy wyspę Gozo.
       Kurs był doskonałą okazją do poznania nieznanej bliżej kultury i historii Malty, nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów Europy, wymiany doświadczeń w nauczaniu, porównania systemów edukacyjnych i przede wszystkim poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca a Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Ewa Wolniak

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.