W I T A M Y na stronie projektu:
"Przyjazna szkoła równych szans"
- realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.