Projekt międzynarodowy

       Uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie, pod kierunkiem nauczyciela p. Ewy Wolniak, w bieżącym roku szkolnym realizowali we współpracy ze Bahcesehir College w Istambule oraz Expositur des BRG w Insbruku międzynarodowy projekt "Jedna Europa wiele różnych stylów nauczania", w ramach konkursu "Euroepan Dialogue Award".
W ramach konkursu uczniowie dowiadywali się jakim są styl nauczania (kinestetykiem, wzrokowcem czy słuchowcem), co pomaga im łatwiej i szybciej przyswajać sobie wiedzę. Rozwiązywali testy, wymieniali się e-mailami z kolegami ze szkół partnerskich, rysowali prace plastyczne przedstawiające ich styl uczenia się. Dowiadywali się w jaki sposób uczą się ich koledzy w innych krajach. Efektem końcowym współpracy była wspólna strona interentowa: www.howdowelearn.googlepages.com
Konkurs internetowy zorganizowany był przez Europäische Bewegung Deutschland - Zentrum für Europäische Bildung w Bonn. Tegoroczna edycja konkursu poświecona była propagowaniu idei dialogu europejskiego wśród młodzieży.
Celem konkursu było podniesienie zainteresowania dialogiem interkulturowym oraz pogłębienia dialogu i nauczania interkulturowego w praktyce, zachęcenie szkół do współpracy międzynarodowej oraz korzystania z technologii informacyjnych.
       W tegorocznej edycji wzięło udział 37 projektów z 141 szkół z 24 krajów. Pierwszą nagrodę w wysokości 750 euro otrzymał projekt, realizowany właśnie przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie we współpracy z Turcją i Austrią.

       Na zdjęciach prace naszych uczniów i uczniów ze szkół partnerskich.