Projekt "Opowiem Ci o wolnej Polsce"

       W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie z klas V i VI pod kierunkiem nauczycieli mgr Karoliny Siwy, mgr Joanny Sowy oraz mgr Artura Jeszke przystąpili do programu edukacyjnego pt. "Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania uczniów ze świadkami historii" przygotowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego.
       Celem programu było przybliżenie naszym uczniom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni 50 lat kształtowało się społeczeństwo obywatelskie.
Źródłem wiedzy o przeszłości są losy ludzi. Świadkowie tamtych wydarzeń opowiedzieli uczniom naszej szkoły historie, które być może nigdy nie zostały zapisane - wskazali ciekawą sprawę, odtworzyli wydarzenia, ich kontekst społeczny, klimat z przeszłości.
       Projekt były realizowany od października do maja. Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, sprzeciwiając się istniejącym systemom władzy w latach 1939 – 1989.
       W naszej szkole spotkanie ze świadkiem - żołnierzem walczącym w szeregach AK, przewodniczącym Światowego Związku Żołnierzy AK - Tadeuszem Nurkiem odbyło się dnia 28.05.08. Uczniowie aktywnie brali udział w tym spotkaniu, opracowali szereg pytań do wywiadu, które pozwoliły im poznać prawdziwe wydarzenia z czasów wojny. W szczególny sposób, chcieli dowiedzieć się jak wyglądało życie świadka, który będąc w ich wieku musiał zmierzyć się z okrucieństwem wojny. Uczniowie wraz z pomocą nauczycieli, koordynujących ten program wykonali wystawkę w jednej z sal, poświęconą czasom wojny. W ten sposób chcieli przybliżyć swoim koleżankom i kolegom, jak ważnym wydarzeniem dla tamtych ludzi była wojna i jak zmieniła ich życie.
Podczas rwalizacji projektu został ogłoszony konkurs na najciekawszy album pt: "Co wiem o II wojnie światowej". Do konkursu zgłosiło się wielu chętnych uczniów klas IV-VI. Albumy były wykonane starannie i zawierały dużo treści, zostały one dołączone jako jeden z elementów wystawki szkolnej.
W programie uczniowie wykazali się samodzielnością oraz różnorodnością pomysłów.
       Uważamy, że metoda wywiadu ze świadkiem historii jest doskonałym narzędziem edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, które można wykorzystywać w czasie lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie a także zajęć pozalekcyjnych.


oprac. mgr Joanna Sowa