"Radosna szkoła" - projekt pomocy dla szkół

        W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (świetlicy oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw).
Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, wyposażyliśmy w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic spełnia funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań.

        W szkole zorganizowano miejsce zabaw na niepogodę. Z uzyskanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt rekreacyjny wspomagający ogólny rozwój dziecka.        
Szczególną uwagę zwrócono na rozwój umiejętności motorycznych dzieci. W tym celu zakupiono: maty gimnastyczne, skakanki, piłki, urządzenia kształtujące równowagę i koordynację ruchową, zestawy przyrządów gimnastycznych. Mając na celu rozwój koordynacji wzrokowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej oraz precyzji i celowości ruchu zakupiono gry planszowe, zabawki dydaktyczne, układanki, klocki.
        Zakupiony sprzęt został przeznaczony na wyposażenie sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej. Gry edukacyjne, układanki, klocki wykorzystywane są podczas zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej. Pomieszczenia, w których znajdują się pomoce uzyskane w ramach programu zaopatrzone są w tablice informacyjne ”Szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego Radosna Szkoła”.
       Rządowy program „Radosna szkoła” przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia jakości pracy szkoły a także stworzenia szkoły przyjaznej dziecku.