Ratujemy i uczymy ratować - program J.Owsiaka       W lutym 2008 w naszej szkole zorganizowano szkolenie "Ratujemy i uczymy ratować" pod patronatem Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy, którego uczestnikami byli nauczyciele będzińskich szkół podstawowych (po 2 osoby z każdej placówki).
       Celem programu było teoretyczno-praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym każda szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne: broszury, filmy instruktażowe dla uczniów i nauczycieli oraz fantomy.

       W SP 10 zajęcia dla wszystkich nauczycieli przeprowadzili uczestniczki I etapu konkursu: mgr Małgorzata Kalaga (nauczyciel w-f) i mgr Joanna Polak (nauczyciel kształcenia zintegrowanego).
W następnej kolejności nauczyciele w-f prowadzili odpowiednie zajęcia dla wszystkich uczniów klas IV-VI za zgodš rodziców dzieci. Natomiast dzieci z kształcenia zintegrowanego rozpoczęli szkolenie po swoich zajęciach lub w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie fundacji: www.wosp.pl