700 lat parafii Świętej Trójcy w Będzinie

       30 października 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie odbył się konkurs wiedzy „Przeszłość i teraźniejszość parafii Świętej Trójcy w Będzinie”.
Konkurs zorganizowali: Parafia Świętej Trójcy i Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie.
Celem konkursu było:
- poznanie niezwykłych miejsc i skarbów kultury duchowej, narodowej i materialnej Będzina
- budzenie i kształtowanie dumy i zachwytu pięknej ojczystej architektury
- poszerzenie wiedzy o naszej małej ojczyźnie
- zainteresowanie dziejami Będzina.

       Udział wzięły cztery będzińskie szkoły podstawowe. Reprezentantami szkół były trzyosobowe drużyny uczniów klas V i VI:
Szkoła Podstawowa nr 6: opiekun: p. Agata Dworniczak
Szkoła Podstawowa nr 8: Anna Benduska, Dominika Zadros, Justyna Sikora, opiekun: p.Marta Gwiazda
Szkoła Podstawowa nr 10: Małgorzata Dolińska, Krzysztof Doliński, Maciej Ćwięk, opiekun: p. Joanna Brzostek
Szkoła Podstawowa nr 11: Daria Syguła, Magdalena Gucwa, Izabela Szymiec, opiekun: p. Anita Palimąka, p. Alina Kipińska

W jury zasiadali:
ks. kan. Andrzej Stępień – przewodniczący
p. Roman Goczoł – sekretarz
p. Grażyna Cuber
p. Joanna Dyszy
p. Felicja Góra – gość honorowy, autor książki poświęconej dziejom parafii Św. Trójcy w Będzinie

W organizacji konkursu pomogła p. Barbara Gwiazda-Gajda.

       Konkurs składał się z dwóch części.
       Pierwsza część rozpoczęła się rundą trzech pytań do wyboru. Drugim zadaniem było udzielenie odpowiedzi na wyświetlane pytania po obejrzeniu 2 minutowego pokazu multimedialnego. Kolejne zadanie polegało na uzupełnienieniu otrzymanego tekstu z lukami. Część I zakończyła się rozwiązaniem krzyżówki z hasłem.
       W przerwie można było posłuchać utworów muzycznych wykonanych przez Małgorzatę Dolińską i Piotra Sarapatę z klasy VI b, SP 10.
       Część II miała na celu rozwijanie zdolności manualnych i lingwistycznych. Na początku wszystkie grupy na czas układały puzzle przedstawiające obraz Matki Bożej, w oryginale znajdujący się w kościele. Kolejnym etapem było wcielenie się w rolę przewodnika oprowadzającego grupę turystów zwiedzających kościół Św. Trójcy w Będzinie.

       Łączna liczba punktów z części I i II pozwoliła komisji wyłonić laureatów:
I miejsce: SP 10
II miejsce: SP 11
III miejsce: SP 6
IV miejsce: SP 8

       Członkowie komisji byli zachwyceni wysokim poziomem wiedzy uczestników konkursu. Podziwiali rzetelne przygotowanie pod względem merytorycznym. Docenili uczniów występujących w roli przewodnika, którzy zwrócili uwagę na powagę zachowania się w miejscach kultu religijnego.