Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej VIII edycji konkursu
"Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej"
w dniu 25. 11. 2009r.


Komisja w składzie:
p. Grażyna Cuber - przewodniczący
p. Roman Goczoł
p. Marzena Karolczyk
p. Bartosz Gawlik
Ks. Piotr Janiczek

Przyznała:

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Muzeum Zagłębia za elementy regionalne dla:
-Daniela Tytonia ucznia klasy VI MZS nr 1 SP nr 2 w Będzinie – opiekun p. Justyna Tytoń,
- Natalii Golik i Dagmary Katolik uczennic klasy V SP nr 10 w Będzinie – opiekunowie p. Joanna Brzostek, p. Dorota Sochocka.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Proboszcza Parafii Św. Trójcy księdza Kanonika Andrzeja Stępnia dla:
- Magdaleny Zawiszy uczennicy klasy V SP nr 10 w Będzinie – opiekun p. Daria Zawisza.

W kategorii klas 0 – 3 komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:
- Wiktoria Tumidaj uczennica klasy I MZS nr 1 SP nr 2 w Będzinie – opiekun p. Elżbieta Będkowska
Miejsce II:
- Aleksander Waś uczeń klasy II SP nr 3 w Czeladzi – opiekun p. Małgorzata Duran
- Piotr Jakóbczyk , Wiktor Tyliba uczniowie klasy I Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – opiekun p. Joanna Okrajni.
Miejsce III:
- Monika Piaśnik uczennica klasy III, Dominik Piaśnik uczeń klasy II Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – opiekun p. Joanna Okrajni,
- Iga Piórkowska, Urszula Zięba uczennice klasy III SP nr 10 w Będzinie – opiekunowie p. Dorota Piórkowska, p. Grażyna Świerczek Zięba,
- Julia Lignar uczennica klasy II Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – opiekun p. Joanna Okrajni,
Wyróżnienia:
- Bartłomiej Jędrusik uczeń klasy III MZS nr 2 SP nr 13 w Będzinie – opiekun p. Małgorzata Łukasik,
- Weronika Sochocka uczennica klasy III MZS nr 2 SP nr 13 w Będzinie – opiekunowie p. Małgorzata Łukasik, p. Joanna Brzostek
- Dominik Dunaj uczeń klasy 0 SP nr 10 w Będzinie – opiekunowie p. Justyna Tytoń, p. Anna Winsczyk

W kategorii klas 4 – 6 komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:
- Natalia Ożdżyńska uczennica klasy IV SP nr 1 w Wojkowicach – opiekun p. Anna Trzcionka – Czyż,
- Maria Lubomska, Magdalena Gajkiewicz uczennice klasy V MZS nr 1 SP nr 2 w Będzinie – opiekun p. Anna Lubomska,
Miejsce II:
- Kamil Rusek uczeń klasy III, Sylwia Rusek uczennica klasy IV SP w Sąspowie – opiekun p. Teresa Kiełkowicz,
- Kamila Stalmach uczennica klasy IV SP nr 10 w Będzinie – opiekun p. Izabela i Tomasz Stalmach,
Miejsce III:
- Wiktoria Nowak uczeń klasy III, Angelika Nowak uczennica klasy IV SP nr 1 w Wojkowicach – opiekun p. Anna Trzcionka – Czyż,
- Kamil Sikora uczeń klasy V SP nr 10 w Będzinie – opiekun p. Beata Sikora,
- Magdalena Szlachta, Bartłomiej Szlachta uczniowie klasy VI Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – opiekunowie p. Joanna Okrajni, p. Agata Sarota
Wyróżnienia:
- Aleksandra Sawecka, Daria Kriger uczennice klasy V SP nr 8 w Będzinie – opiekun p. Beata Kriger, p. Beata Sawecka,
- Aleksandra Konewka, Alicja Sąkol uczennice klasy IV MZS nr 1 SP nr 2 w Będzinie – opiekun p. Alicja Duda,
- Kacper Sperka uczeń klasy IV MZS nr 1 SP nr 2 w Będzinie – opiekun p. Marcin Sperka,
- Weronika Nowak, Angelika Krysztoforska uczennice klasy 4 SP nr 10 w Będzinie - opiekun p. Artur Nowak,
- Wojciech Achtelik, Jan Kluss uczniowie klasy IV Społecznej SP nr 1 STO w Katowicach – opiekun p. Barbara Giezek,
- Jagoda Cerkiewnik uczennica klasy V, Małgorzata Jabłońska uczennica klasy VI SP 7 w Czeladzi – opiekun p. Jolanta Książek,
- Dominika Wieczorek uczennica klasy IV SP nr 9 w Sosnowcu – opiekun p. Beata Madejczyk.


GRATULUJEMY laureatom i ich opiekunom.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 6 grudnia 2009 roku o godzinie 14.00 w Domu Parafialnym na Górce Zamkowej.